Technický list

Typ podlahoviny: Dřevěná řemenová podlaha vyrobená z masivního dřeva
Obchodní název: SHEOGA
Výrobce: Sheoga Hardwood Flooring, Inc., USA

Dovozce - zastoupení pro ČR:
Alca Bohemia, s.r.o.
IČO: 61683761
Vzorkovna PARQUET - INTERIORS
Praha 1, Masarykovo nábř. 24
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Davídek

Popis výrobku:
Dřevěné podlahové dílce z masivního dřeva (různé dřeviny)
Doporučené použití: do občanských staveb

Tento materiál se nehodí pro vytápěné podlahy !!!

Rozměry výrobku:
Rozměry dílce:
Délka: různá, max. 2100 mm
Šířka: 57, 83, 108, 133 mm
Tloušťka: 19 mm

Vlhkost dílců v době dodávky:
Vlhkost dřevěných řemenových dílců SHEOGA v době dodávky se smí pohybovat v rozmezí 7-12% abs.

Kvalita výrobku a povolené odchylky:
Rozměrové tolerance hotových dílců:
Délka: nestanovují se tolerance - max. 2400 mm
Šířka: 57, 83, 108, 133 mm (+0,2-0,3) mm
Tloušťka: 19 mm (+0,2-0,5) mm
Výškové přesahy mezi dílci: max. 0,2 mm

Povolené vady dřeva:

 1. Dub
  Označení Clear odpovídá třídě No. 1 Common Oak dle standardu NOFMA (USA) Nedovolené vady: vypadavé suky o průměru větším než 13 mm, velké výletové otvory po hmyzu, trhliny napříč dílcem. Jsou dovoleny otevřené trhliny, díry po sucích apod., ale musí být zdravé (bez hniloby) a vyplněné. Drobné vady opracování jsou povoleny. Připouští se zbarvení dřevozpracujími houbami, malé výletové otvory po hmyzu, podélné trhliny, mrazové trhliny, zabarvená místa od strojního zpracování na líci nepřekračující 13 mm na šířku, 0,3 mm do hloubky a ne častěji než dvě na každých 90 cm. Mimořádně tmavé dílce nejsou povoleny. Běl se připouští do 1/3 dílce. Označení Character: odpovídá třídě No. 2 Common Oak dle standardu NOFMA (USA). Nedovolené vady: oštípané konce dílců, velké vypadavé suky, hluboké rýhy po řezu, pokročilá hniloba a jiné nezdravé vady. Rýhy a popálení po opracování hlubší než 1,2 mm se nepřipouštějí. Vyplněné díry po sucích a jiné otvory se připouštějí. Omezený počet dílců bez pera, které mohou být přibity z líce, se připouští. Běl je přípustná.
 2. Buk, bříza, javor
  Připouští se: zdravé nevypadavé suky, které nezasahují do hran nebo konců dílců, drobné nedokonalosti v opracování, výrazné barevné odchylky, zbarvení dřevozpracujícími houbami, tmavězelené nebo černé proužky, menší trhliny nepřesahující délku 7,5 cm (mohou být mírně otevřeny) a probíhající rovnoběžné a mimo hran a konců dílců, tmavé proužky s malými trhlinami uvnitř, malá místa s přeřezanými vlákny (nelze je klasickým broušením odstranit), kratší pera (dostatečná pro spojení podlahy) , prohlubně na rubu, pokud dílec je schopen přenést zatížení v plném rozsahuů malé proužky kůry - jen tehdy, je-li kůra stejně tvrdá jako okolní dřevo ů malé nepřesnosti v pravoúhlosti a zakrácení na délku. Dřevo na líci musí být bez hniloby.
 3. Jasan
  Odpovídá třídě No.1 Common Oak dle standardu NOFMA (USA)
  Typické jsou různé odchylky jako silné pásky , zbarvená běl zdravé suky apod. Všechny růstové vady však musí být zdravé (bez hniloby).
  Připouští se: vypadavé suky do 1,3 mm, barevné skvrny do 5 mm, výletové otvory po hmyzu do 5 mm, trhliny a praskliny méně než 1,5 mm široké a neprocházející celým dílcem, zbarvení dřevozpracujícími houbami.
  Připouštějí se také menší nedokonalosti v opracování (jedna rýha nebo popálení od nástroje na líci na každých 90 cm délky, nepřekračující 1,3 mm na délku a 0,3 mm do hloubky. Připouštějí se dílce s 1/4 pera.
  Třídění uvedených dřevin podléhá předpisu organizace National Oak Flooring Manufacturers Association, U.S.A.
 4. Ostatní dřeviny
  Vady ostatních dřevin jsou specifikovány porovnáním s referenčním vzorkem.

Jiné vady:
nejsou povoleny

Návaznost technických předpisů na normy:
ČSN 74 4505, ČSN 49 2130 (kromě povolených vad a rozměrů), ČSN 49 2110 (kromě poovlených vad a rozměrů).