Montáž podlahových palubek Sheoga

A) Lepení na beton
Stavební připravenost podkladu dle ČSN 74 45 05:
beton (podklad) - musí být suchý, soudržný, bez trhlin, vlhkost podkladu (beton) do 2,5 %, rovinnost podkladu 2 mm na dvoumetrové měrné lati, relativní vlhkost vzduchu při pokládce
45 - 55 %, teplota 18 - 20 C.

Montáž podlahy
Podlahu klademe nejlépe ve směru dopadu světla. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou při spotřebě 1,2 - 1,5 kg/m2 . Při montáži je nezbytné používat montážní stahováky používané při lepení plovoucích podlah !
Začneme pokládat od zvolené stěny, v případě, že není možno začít od stěny, doporučujeme upevnit k podlaze rovnou lať a použít ji na založení prvních řad. Přilepíme první tři řady a pomocí klínů a stahováku je srovnáme.
Poté necháme podlahu podle typu lepidla přischnout, přibližně 30 až 60 minut. Dále pokračujeme v lepení dalších řad. Přesah jednotlivých lamel by měl být minimálně 30 cm.
Další postup prací obdobný jako u montáže klasických vlysů (tzn. broušení, tmelení, lakování nebo napouštění olejem) s tím, že se doporučuje před těmito operacemi podlahu nechat „usadit“ (aklimatizace ) po dobu nejméně 5 dnů. Po obvodě takto položené podlahy je třeba zachovat dilataci 15 mm.
Před vlastní montáží doporučujeme penetraci podkladní vrstvy (nejlépe rozředěným lepidlem v poměru 1:3)

UPOZORNĚNÍ:
Výrobce SHEOGA HARDWOOD FLOORING nedoporučuje provádět montáž lepením !
Vzhledem k dlouholetým zkušenostem montážních skupin v České republice však lze tuto metodu úspěšně aplikovat u některých vybraných materiálů, jako je Bílý dub, Červený dub a Jasan.
Ostatní materiály zařazené v obchodním programu SHEOGA HARDWOOD FLOORING nejsou pro metodu lepení příliš vhodné pro jejich přirozené deformace (průhyb v podélné ose, pozn.), které však nejsou díky doporučené montáži nastřelováním překážkou.

B) Přibíjení na celoplošnou mezivrstvu

1- Deska z orientovaných třísek (OSB tl. 12 - … mm) se ukotví k podkladnímu betonu pomocí hmoždinek a lepidla standardně používaného pro lepení podlah.vlysů.
Jako mezivrstva a současně zvuková izolace mezi deskou a podlah. dílci SHEOGA je vhodné použít Mirelon o tl.0,8 mm (větší tlouštka Mirelonu se nedoporučuje, pozn.) nebo stavební papír.
Na takto připravený podklad klademe podlahové dílce SHEOGA nejlépe ve směru dopadu světla a nastřelujeme speciál.nastřelovacím kladivem hřebíky, příp. sponami ve vzdálenosti cca 25 cm od sebe pod úhlem 45 , čímž zaručíme dokonalé přiražení jednotlivých prvků k sobě navzájem s maximální eliminací spár. Tento způsob montáže neeliminuje případné lokální vrzání lamel mezi sebou – doporučuje se „proklouzkovat“ před vlastní pokládkou jednotlivá balení pudrem obsahujícím klouzek (výhodou – možnost příp. demontáže s minimální destrukcí materiálu, pozn.).
Po obvodě takto položené podlahy je třeba zachovat dilataci 15 mm.
Další postup prací obdobný jako u montáže klasických vlysů (tzn. broušení, tmelení, lakování nebo napouštění olejem) ) s tím, že se doporučuje před těmito operacemi podlahu nechat „usadit“ (aklimatizace II.) po dobu nejméně 5 dnů.

2- Deska z orientovaných třísek (OSB tl. 12 - … mm) se ukotví k podkladnímu betonu pomocí hmoždinek a lepidla standardně používaného pro lepení podlah.vlysů.
Před operací nastřelováním použít jemné zubové stěrky (850) a lepidla standardně používaného pro lepení podlah.vlysů. Na takto připravený podklad klademe podlahové dílce (SHEOGA) nejlépe ve směru dopadu světla a nastřelujeme speciál.nastřelovacím kladivem hřebíky, příp. sponami ve vzdálenosti cca 25 cm od sebe pod úhlem 45, čímž zaručíme dokonalé přiražení jednotlivých prvků k sobě navzájem s maximální eliminací spár. Tento způsob montáže eliminuje případné lokální vrzání lamel mezi sebou (nevýhodou – nemožnost příp. demontáže).
Po obvodě takto položené podlahy je třeba zachovat dilataci 15 mm.
Další postup prací obdobný jako u montáže klasických vlysů (tzn. broušení, tmelení, lakování nebo napouštění olejem) s tím, že se doporučuje před těmito operacemi podlahu nechat „usadit“ (aklimatizace II.) po dobu nejméně 5 dnů.

UPOZORNĚNÍ:
V případě montáže materiálu exotického původu (JATOBA,…) nejsou doporučovány lepidla běžně užívaná k lepení, resp. montáži klasických vlysů (dub, buk, jasan,…) a je třeba konzultace s odborníkem v oblasti prodeje lepidel !
Rovněž se nedoporučuje v těchto případech použití nastřelovacích kladiv (mechanická,
pneumatická), neboť se jedná o velmi tvrdé, ale současně křehké materiály. Mohlo by tak dojít k popraskání a následnému ulámání per !

Pozn.: před vlastní montáží výrobce doporučuje aklimatizaci I. podlah.palubek SHEOGA
v nerozloženém (rozpáskovaném) stavu v prostředí montáže po dobu nejméně 10 dnů ! V případě rozloženého (rozpáskovaného, pozn.) stavu hrozí po několika dnech deformace materiálu (průhyb v podélné ose, pozn.)!