Montáž celomasivních podlahových dílců

A) Lepení na beton
Stavební připravenost podkladu dle ČSN 74 45 05:
beton (podklad) - musí být suchý, soudržný, bez trhlin, vlhkost podkladu (beton) do 2,7 %, rovinnost podkladu 2 mm na dvoumetrové měrné lati, relativní vlhkost vzduchu při pokládce
45 - 55 %, teplota 18 - 20 C.

Montáž podlahy
Před vlastní montáží předepisuje dodavatel jako podmínku správné pokládky aklimatizaci rozložených (rozbalených a vzájemně proložených dílců, pozn.) podlah.dílců v prostředí montáže po dobu nejméně 21 dnů !

Podlahu klademe nejlépe ve směru dopadu světla. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou při spotřebě 1,2 - 1,5 kg/m2 . Vzhledem k délce masiv. podlah. dílců až do 1200 mm je nezbytné používat při montáži stahováky !

V případě výškových přesahů mezi jednotlivými lamelami je nezbytné tyto dílce celoplošně zatěžovat z důvodů přilnutí celé plochy lamely do lepidla.


Začneme pokládat od zvolené stěny, v případě, že není možno začít od stěny, doporučujeme upevnit k podlaze rovnou lať a použít ji na založení prvních řad. Přilepíme první tři řady a pomocí klínů a stahováku je srovnáme.
Poté necháme podlahu podle typu lepidla přischnout, přibližně 30 až 60 minut. Dále pokračujeme v lepení dalších řad. Přesah jednotlivých lamel by měl být minimálně 30 cm.
Další postup prací je v případě povrchově neupravených dílců obdobný jako u montáže klasických vlysů (tzn. broušení, tmelení, lakování nebo napouštění olejem) s tím, že se doporučuje před těmito operacemi podlahu nechat „usadit“ po dobu nejméně 15 dnů.
Po obvodě takto položené podlahy je třeba zachovat dilataci 15 mm.

UPOZORNĚNÍ:
V případě montáže materiálů exotického původu (TEAK, IPE, JATOBA,BAMBUS,…) nejsou doporučovány lepidla běžně užívaná k lepení, resp. montáži klasických vlysů (dub, buk, jasan,…) a je třeba konzultace s odborníkem v oblasti prodeje lepidel ! Obecně však platí, že vrstvený vlys lepíme pouze na dvousložková polyuretanová lepidla popřípadě na hybridní lepidla, bez obsahu rozpouštědel.
Rovněž se nedoporučuje použití nastřelovacích kladiv (mechanická, pneumatická), neboť se jedná o velmi tvrdé, ale současně křehké materiály. Mohlo by dojít k popraskání a následnému ulámání per !
Použití desky z orientovaných třísek - OSB pod podlahové dílce není nezbytné, zlepšuje však celkový výsledek.


Montáž vrstvených lakovaných podlahových dílců

A) Lepení na beton
Stavební připravenost podkladu dle ČSN 74 45 05:
beton (podklad) - musí být suchý, soudržný, bez trhlin, vlhkost podkladu (beton) do 2,5 %, sádrové podlahy 0,5 %.
Rovinnost podkladu 2 mm na dvoumetrové měrné lati, relativní vlhkost vzduchu při pokládce 45 - 55 %, teplota 18 - 20 C.

V případě, že prostory splňují podmínky pro pokládku podlah, umístíme podlahy do připravené místnosti k tzv. aklimatizaci v zabaleném stavu (v kartonu) přibližně jeden týden.

Montáž podlahy
Podlahu klademe nejlépe ve směru dopadu světla. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou při spotřebě 0,8 - 1,2 kg/m2. Vzhledem k délce masiv. podlah. dílců do 1200 mm není nezbytné používat při montáži stahováky !
Vrstvený vlys lepíme pouze na polyuretanová lepidla popřípadě na hybridní lepidla, bez obsahu rozpouštědel. Dle zvoleného lepidla a délky odvětrání je možno nanést lepidlo na podlahu tak, aby nedošlo k přeschnutí lepidla.
Začneme pokládat od zvolené stěny, v případě, že není možno začít od stěny, doporučujeme upevnit k podlaze rovnou lať a použít ji na založení prvních řad. Přilepíme první tři řady a pomocí klínů a stahováku je srovnáme.
Poté necháme podlahu podle typu lepidla přischnout, přibližně 30 až 60 minut. Dále pokračujeme v lepení dalších řad. Přesah jednotlivých lamel by měl být minimálně 30 cm.
Po obvodě takto položené podlahy je třeba zachovat dilataci 10 mm.

Po dokončení pokládky je nutno podlahu v případě montáže lakovaných dílců neprodleně očistit, popřípadě zbavit lepidla vhodným odstraňovačem podle typu lepidla.
Po dokončení vyjmeme klíny, aby podlaha nezůstala v žádném místě bez dilatace a podlahu olištujeme.

Vzhledem k vysoké kvalitě originál. laku na vrstvených podlahových dílcích, dodávaného výrobcem, je pokládka již lakovaných podlahových dílců ekonomicky výrazně výhodnější, neboť odpadají technologické operace jako broušení, tmelení a lakování.